съзвучен

съзвучен
прил. - хармоничен, мелодичен, звучен
прил. - хармонически, съгласуван, равномерен, последователен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • звучен — прил. звънлив, гласовит, мелодичен прил. еклив, плътен прил. надарен с глас прил. мек, нежен, напевен прил. хармоничен, музикален прил. наситен, силен, ярък …   Български синонимен речник

  • мелодичен — прил. благозвучен, звучен, звънък, приятен, хармоничен, музикален, напевен прил. меден, сладкодумен, красноречив прил. съзвучен …   Български синонимен речник

  • последователен — прил. постепенен, един след друг, непрекъснат, продължителен прил. логичен, закономерен, смислен, методичен, правилен, обоснован, консеквентен прил. принципиален, неизменен, праволинеен, правоверен, ортодоксален прил. верен на принципите си прил …   Български синонимен речник

  • равномерен — прил. равен, еднакъв, еднообразен, отмерен, плавен, правилен, без сътресения, гладък прил. уравновесен, спокоен, умерен прил. едновременен, на еднакви интервали, изохронен прил. постоянен, неизменен, установен, редовен, системен, методичен,… …   Български синонимен речник

  • съгласуван — прил. хармоничен, хармонически, съзвучен, равномерен, последователен …   Български синонимен речник

  • хармоничен — прил. музикален, благозвучен, съзвучен, мелодичен прил. симетричен, равномерен, правилен, съразмерен прил. звучен, чист, леещ се прил. хармонически, съгласуван, последователен …   Български синонимен речник

  • хармонически — прил. хармоничен, съзвучен, съгласуван, равномерен, последователен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”